Wat zijn de kosten?

Dieetadvies door een diëtist wordt voor 3 behandeluren 100% gedekt door de basisverzekering van alle zorgverzekeraars. De tarieven per consult zijn ook door hen vastgesteld. De vergoeding wordt verrekend met uw eigen risico. Het eigen risico voor zorg geleverd vanuit de basisverzekering is in 2022 vastgesteld op € 385,00 per jaar. Raadpleeg uw aanvullende polis voor mogelijke extra vergoedingen. Kinderen tot 18 jaar betalen geen eigen risico voor de 3 uur dieetadvisering. 

Voor 2022 zijn er contracten afgesloten met de zorgverzekeraars, zoals u hier kunt zien, waardoor de facturatie rechtstreeks via de zorgverzekeraar verloopt.

Zie voor verdere informatie: https://www.zorgverzekeringwijzer.nl/zorgvergoedingen/dietist/

Tarieven 2022

Consult


Duur in minuten

Tarief via zorg-verzekeraar

Tarief indien u
het consult zelf betaald

Eerste consult + indirecte tijd *60 + 30€ 100 – € 111 € 117
Vervolgconsult lang45€ 50 –  € 55,50€ 58,50
Vervolgconsult normaal30€ 33 – € 37€ 39
Vervolgconsult kort15€ 16 – € 18,50€ 19,50
Individueel dieetvoorschrift **30€ 33 – € 37€ 39
Verklaring belastingdienst ***15€ 16 – € 18,50€ 19,50

Voor afspraken die korter dan 24 uur van tevoren worden geannuleerd of wanneer u niet verschijnt op de afspraak, wordt de voor u ingeplande tijd in rekening gebracht à € 19,50 per ingepland kwartier.

Alle consulten kunnen ook telefonisch of via videobellen plaatsvinden. Hiervoor gelden dezelfde tarieven.

Indien u het consult zelf betaald, ontvangt u hiervoor een factuur. U wordt verzocht het factuurbedrag binnen 14 dagen na ontvangst over te maken op rekening NL35KNAB0259870714 onder vermelding van het importreferentie nummer of factuurnummer.

* Onder indirecte tijd valt de administratietijd, het opstellen van voedings- en dieetadvies, een rapportage maken voor de verwijzend arts en het (eventueel) bestellen van drink- of sondevoeding
** Advies op schrift aanvullend aan een consult
*** U kunt bij uw jaarlijkse inkomstenbelasting aangifte een vast bedrag aftrekken voor dieetkosten.
Ik kan voor u een verklaring uitschrijven, indien u onder behandeling bent bij mij. Er wordt alleen een dieetverklaring uitgeschreven over de periode dat u daadwerkelijk onder begeleiding bent geweest en ook daadwerkelijk het betreffende dieet voorgeschreven hebt gekregen. Er wordt alleen een dieetverklaring uitgeschreven voor diëten die staan vermeld in de officiële lijst van de belastingdienst. Voor het uitschrijven van een dieetverklaring worden administratiekosten in rekening gebracht (zie tarievenlijst).
Zie belastingdienst voor meer informatie.

Indien u na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen heeft, over de vergoeding of betaling, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.